Wystawa 2015

Wystawa „Utracone nadzieje.

Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970”

Wystawa była prezentowana po raz pierwszy 6 września 2013 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Ekspozycja opowiada o poszukiwaniu przez żydowskich mieszkańców województwa śląskiego/ katowickiego własnego miejsca w polskiej powojennej rzeczywistości i ich dążenie do zachowania własnej tożsamości. Jej celem jest odtworzenie, między innymi na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, kolejnych etapów funkcjonowania społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1945 – 1970 oraz jej „żydowskiego życia” w ramach wspólnoty i własnych organizacji.

Wystawa pokazuje z jednej strony działania żydowskich mieszkańców tego regionu mające na celu odbudowę życia w nowych warunkach politycznych, z drugiej przyczyny kolejnych fal ich emigracji.

Całość ilustrowana bogatym materiałem pochodzącym ze zbiorów archiwum Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Muzeum w Waszyngtonie, Ghetto Fighters’ House Museum z Izraela, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz jego oddziałów w Katowicach, Bielska-Białej, Częstochowy oraz ze zbiorów prywatnych.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Fundację Brama Cukermana oraz Ghetto Fighters’ House Museum z Izraela.