Deklaracja patronacka

4 grudnia 2007

My, niżej podpisani, w trosce o zachowanie pamięci o historii naszego Narodu oraz mając na względzie zamiar wzmacniania poczucia patriotyzmu pośród młodego pokolenia Polaków, pragniemy objąć honorowym patronatem inicjatywę stworzenia „Muzeum PRL-u”.

Wierzymy, że powyższe przedsięwzięcie, przypomni iż czasy, które z perspektywy XXI w. odznaczają się, głównie w filmach z tamtej epoki, groteskowym obrazem, niosły za sobą również brzemię ucisku i represji. Pragniemy, by młodzi Polacy poznawali prawdę o ówczesnych zdarzeniach, sposobie życia, poznali warunki w jakich dorastali ich rodzice, a starsza część społeczeństwa przypomniała sobie czasy swej młodości.

Popierając inicjatywę utworzenia Muzeum, zobowiązujemy się do wspierania dostępnymi nam środkami tego szlachetnego przedsięwzięcia, a w szczególności objęcia go swym patronatem. Powstanie tego Muzeum w naszym przekonaniu przyczyni się do pogłębienia świadomości historycznej oraz odpowiedzialności współczesnego społeczeństwa za losy Narodu Polskiego.

Przedsięwzięcie to jest apolityczne i ma na celu jedynie zebranie, zachowanie i udostępnienie szeroko rozumianych materiałów na temat okresu w dziejach Polski od 22 lipca 1944 roku do 29 grudnia 1989 roku.