Park pomników

Pomnik Bohaterom Poległym na Ziemi Kozienickiej

  • Treść napisu „Cześć i chwała bohaterom którzy na ziemi kozienickiej polegli w walce o Polskę Ludową i utrwalenie jej władzy. Społeczeństwo ziemi kozienickiej w XV rocznicę powstania korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego. Maj 1960”.
Kozienice

Popiersie Generała Karola Świerczewskiego (Zabrze)

  • Powstał dla upamiętnienia bohaterskiej śmierci Generała K. Świerczewskiego.
  • Odsłonięcia dokonał przewodniczący Komitetu jego budowy Grzegorz Sabuda w dn. 20 maja 1951 roku.
  • Pierwotna lokalizacja: Zabrze ul. 3 Maja Park im. Gen. K. Świerczewskiego

Pomnik Czynu Rewolucyjnego (Zabrze)

  • Treść napisu „ Bohaterom walk o wolność i socjalizm w 50-lecie wielkiego października- Zabrzanie”.
  • Autor pomnika Jerzy Kwiatkowski
  • Pomnik wykonany z betonu przedstawia grupę trzech postaci symbolizujących ludzi wyzwalających się z więzów niewoli.
  • Szerokość 10m , wysokość 4m.
  • Pierwotna lokalizacja: Zabrze ul. Wolności.

Pomnik Przyjaźni polsko-radzieckiej (Strzelce Opolskie)

Przez prawie 50 lat mierzący prawie 4 metry wysokości i ważący 4 tony pomnik kroczących ramię w ramię wojaków – polskiego i radzieckiego – stał tuż obok strzeleckiego ratusza. Wraz z nowym wiatrem historii, symbol przyjaźni tych dwóch narodów stał się zbędny. W 1991 roku betonowy kolos został zdemontowany. Początkowo leżał w krzakach, pod płotem świniarni przy ulicy 1 Maja, później przeniesiono go pod wiatę, tuż obok biurowca zieleni miejskiej.


Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej (Warszawa)

Widok frontu pomnika w pierwotnej lokalizacji

ubelisk

Widok pomnika od strony Pałacu Lubomirskich

Elementy pomnika eksponowane w Muzeum PRL-u

Elementy pomnika eksponowane w Muzeum PRL-u


Pomnik w hołdzie poległym funkcjonariuszom MO i SB (Ostróda)

Pomnik w hołdzie poległym funkcjonariuszom MO i SB(Ostróda) w Muzeum PRL-u

Popiersie Lenina

Pochodzenie nieznane.


Kliknij obraz, aby przejść do widoku galerii