Komitet honorowy

Skład Komitetu Honorowego Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej:

Przewodniczący Komitetu – Jan Rzymełka, Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodniczący
– Krzysztof Kornacki, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

oraz Członkowie:

  • Eugeniusz Budniok, Kanclerz Loży Katowickiej Business Center Club
  • Andrzej Drogoń, Dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
  • Irena Fugalewicz, Fundacja dla Śląska
  • Piotr Greiner, Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
  • dr hab. Romuald Kołodziej Prof. nadzwyczajny PR
  • Jacek Piechota, były minister gospodarki
  • Ks. Henryk Pyka, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach
  • Andrzej Stania, Prezydent Rudy Śląskiej
  • Lech Szaraniec, były dyrektor Muzeum Śląskiego
  • Henryka Żabicka, Prezes Fundacji dla Śląska
*) funkcje w chwili powołania do komitetu