Lekcje muzealne

Zapraszamy serdecznie na lekcje muzealne i wykłady, które wzbogacą i pogłębią wiedzę uczniów z okresu historii Polski Ludowej.

Termin lekcji można ustalić telefonicznie lub mailem.

Koszt lekcji: 50 złotych za całą grupę.

Przy rezerwacji należy podać:

 • numer telefonu szkoły/instytucji
 • nazwę i numer szkoły
 • klasę i liczbę uczestników zajęć
 • dane osoby zamawiającej
Potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub mailem.

Proponowane tematy lekcji muzealnych w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej

I. Szkoły podstawowe:

 1. Polska pod rządami komunistów. Charakterystyka epoki.
 2. Walka o demokratyczną Polskę.
 3. Zjawiska i przedmioty charakterystyczne dla ok.resu PRL-u.
 4. Święta w okresie PRL-u.
 5. Radości i udręki mieszkańców Polski Ludowej.
 6. Narodziny systemu władzy komunistycznej w Polsce.
 7. Polska Ludowa - charakterystyka epoki.
 8. Polski stalinizm - ustrój i władza.
 9. Problemy dnia codziennego w PRL-u.
 10. W dobie kartek żywnościowych i ku odrodzeniu Polski.
 11. Konflikty społeczno-polityczne w Polsce Ludowej - walka o demokrację.
 12. Laicyzacja życia społecznego w okresie 1945-1989.

II. Szkoły średnie:

 1. Geneza Polski Ludowej.
 2. Polska powojenna 1945-1956 - społeczeństwo, gospodarka, władza.
 3. Polski stalinizm - ustrój, władza.
 4. Polska w okresie rządów Wł. Gomułki 1956-1970.5. Dekada Gierka 1970-1980.
 5. Kryzysy społeczno-polityczne 1956 - 1968 - 1970 - 1976 - 1980 r.
 6. Schyłek PRL-u i narodziny III Rzeczpospolitej.8. Życie codzienne w PRL-u.
 7. Kultura powojenna w kraju i na emigracji.
 8. Laicyzacja społeczeństwa.
 9. Ucieczki z PRL-u.

Lekcje muzealne w Muzeum PRL-u prowadzone są przez nauczycieli historii.Przygotowujemy również tematy lekcji na zamówienie szkoły.